Elu Äripäevas

Hää sõber, 

Kui Sa seda kirjatükki loed, siis on ilmselt alust arvata, et mingil põhjusel on Sul tekkinud huvi ÄRIPÄEVA kui oma võimaliku uue tööandja vastu. Ja see on hea!

Nagu Sa isegi aimad, on ÄRIPÄEV märksa rohkem kui lihtsalt ja ainult ajaleht. Pigem on tegu suure ”organismiga”, kus ajaleht, eriväljaanded, seminarid, käsiraamatud, infolehed, BBN, raamatuklubi, DV jne moodustavad kokku ühtse terviku, millel nimeks ÄRIPÄEV.

Tulemine-olemine

ÄP meenutab heas mõttes suurlinna, kus erinevad kogemused, lastetoad, silmaringid ja mõtteviisid moodustavad kokku kordumatu koosluse. Meil töötab siin nii majandus- ja ajakirjandusmagistreid kui ka koduperenaisi, ajaloolasi, üliõpilasi, heliloojaid, muusikuid etc- inimesi väga erinevatelt elualadelt. 

Värskele äripäevlasele on heaks tavaks korraldada nn sisseelamiskursus, mis hõlmab tutvumist kõigi ÄP valdkondade ja nende juhtfiguuridega. See on suhteliselt aeganõudev protsess, kuid aitab esmapilgul hoomamatute ÄP eri üksuste kirjul maastikul selgust luua. Ja muidugi tutvuda lähemalt nende inimestega, kellega koos tööle hakkad.

 ”Kui Sind pole intranetis, siis pole Sind olemas...” – nii võiks ju kaudselt öelda, sest seal on tõepoolest olemas andmed kõigi ÄP töötajate kohta ja lisaks ka palju muud vajalikku. Sealt leiad nii siseuudised, foorumid, põhi- ja strateegiadokumendid, töökeskkonnad, kuulutused kui ka näiteks naljanurga.

Aja kokkuhoiu huvides ei hakka täielikku loetelu esitama, kuid intranet on üks tõeliselt väärt abimees.  

Hea on tulla hommikul tööle ja kohata särasilmseid kolleege rõõmsalt kohviautomaadi juures järjekorras.

 

Ütle ikka kõigile ”Sina”, sest tegu on ju Sinu kalli kolleegiga, mitte võhivõõraga tänavalt. Ja see kehtib mõistagi ka ülemuste kohta!

Nii nagu ühes korralikus ”metropolis” ikka, on ka ÄPs olemas oma cafe , kus lennukate ideede teostajatel on võimalik kiiresti ja soodsalt energiavarusid taastada. 

Ka autoga tööle tulijaile on mõeldud – parklas on ruumi piisavalt.

Kuidas olla äripäevlane?

Kombeks on ikka seada need väärtused kuidagi ülevasse ja plakatlikku vormi, kuid kui järele mõelda, siis tegelikult on need lihtsad ja loomulikud asjad.

  • Seisame ausa ja kartmatu vaba ajakirjanduse ning ettevõtliku inimese huvide eest.
  • Oleme siirad ja hoolivad ja tegusad.

Ole lihtsalt Sina ise ja kõik sujub!

Töö ja tasu

Meid töötab siin päris palju – pea 200 inimest on iga päev ametis ÄP toimimiseks vajalike tegevustega.

Läbikäimine eri üksuste vahel on tihe ja hääd ideed turunduskampaania või kolumni tarvis ei pruugi tulla vaid osakonna seest. Sestap ära kunagi pelga küsida kolleegide abi või nõu järele! Ega ka seda ise neile pakkumast.

Oleme täiesti veendunud, et igal ÄP töötajal on ”marssalikepike” paunas ja näiteid selle kohta võib tuua kümneid. Enamik ÄP osakonnajuhte ja juhtfiguure on kasvanud välja organisatsiooni seest ja ka rahvusvahelise haardega karjäär Bonnier Grupis pole vaid helesinine unistus.

Nagu ütleb vanasõna, on tarkus tarviline vara, sestap on rohked koolitused meie argipäev. Lisaks on ÄP Seminaride osakonna korraldet seminarid/konverentsid enamasti kõigile töötajatele tasuta.

Tööd ei tehta ju alati kontoris ja selle tarvis on ÄRIPÄEVAS olemas võimalus vajadusel kasutada ”kodukontorit”. 

Raha pole kindlasti peamine argument töökoha valikul, kuid ilma selleta ka hakkama ei saa. Palk sõltub mõistagi Sinu ametikohast, kuid võid kindel olla, et ÄPs oled tasustatud vääriliselt.

Aastaaegade vaheldumise puhul ÄPs preemiaid ei maksta, küll aga on Sul kord aastas võimalus osa saada firma kasumist. Nimelt jagatakse veerand aastasest kasumist (mis ületab 15% käiberentaablust) välja aastapreemiatena töötajate vahel. Korrektsuse huvides peab siiski lisama, et kasumist osa saamise tarvis on vajalik kaheaastane staaž ÄPs.

Lisaks on mõistagi olemas ka osakonnapõhised motivatsioonisüsteemid, millel ehk pikemalt ei peatuks. Küll jõuab!

Ideid ja mõtteid ära kunagi hoia vaka all, sest nagu Ameerika kirjamees Robert Frost targasti on öelnud – everything starts with somebodys daydream! Ja selleks me ju siin oleme, et väärt ideed ellu viia!

Kolleegide konstruktiivset kriitikat ära pelga, sest tihti on täiuslikuma lõpptulemuse saamiseks vaja asju vaadata pisut teise nurga alt, kui ise tihkaks või oskaks.

Puhkus 

Puhata me oskame! Lisaks 30 kalendripäevale on ÄP-lastel võimalus veeta 5 lisapuhkusepäeva talvisel perioodil.

Igasuvised  suvepäevad  on saanud juba legendiks ja väärikaid jõulupidusid (koos kaaslasega) oodatakse kannatamatult.

Sport ja tervislikud eluviisid on ÄPs au sees

Olemas on aktiivselt tegutsev spordiklubi, kus jõusaali, aeroobika, pallimängude, tennise ja muude aladega saab tegeleda ülisoodsalt. 

Tulevik

Silmapiiri taha on ikka põnev kiigata, sest kunagi ei tea, mis ees ootab. Tegelikult on vähemalt sama hää liikuda eesmärkide poole, kui sihid silme ees. Ja meil on!

  • Äripäeva visioon – luua Eestis maailma kõige informeeritum ettevõtluskeskkond
  • Äripäeva missioon – ettevõtliku inimese teavitamine ja ärikeskkonna muutmine läbipaistvaks 

Oleme valmis haarama uutest äriideedest, kartmata riskida ja eksida.Eksimine ei ole Äripäevas tabu.Küll leiab taunimist, kui tehtud vigadest õppuest ei võeta.

Oleme viimastel aastatel ÄRIPÄEVA tublisti kasvatanud, luues ja omandades uusi infotooteid.Meie peamine oskus on toota ja vahendada informatsiooni.Nüüd on meie klientide asi öelda, mil moel nad seda infot vastu võtta soovivad.

Meie oleme valmis!

 

Minemine

Igal asjal on oma aeg ja nii on ka tulemiste-minemistega.

Kui ÄPsse tullakse, siis ikka kauaks – 10aastane staaž pole meil haruldus!

Minnakse siit nii vastastikusel kokkuleppel kui ka omal soovil, kuid reeglina jäädakse sõpradeks ja meenutatakse ühiseid retki ning söödud soolapuudasid heldimusega. 

Loodetavasti suutsime hajutada Sinu kahtlusi ja kõhklusi. Ja said ehk kinnitust veendumusele, et ÄP on just see õige koht Sinu jaoks.

Kui vastus on JAH, siis tule ja pane ennast proovile – meie ootame!

 

 

                                                                                              Sinu Äripäev

Äripäeva Uudised

Äripäeva - majandusuudised reaalajas

Firma Teated

Teadete arhiiv

Firma Kiirviited

Leia kiirelt kõik vajalik

Kontakt

Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Tel.: (+372) 667 0111
Faks: (+372) 667 0165
E-post: aripaev@aripaev.ee

Rekvisiidid

a/a 10220107969018
SEB
registrikood 10145981
KMKR: EE100069349