Äripäev läbis Rohetiigri Akadeemia16. juuni 2023

Rohetiigri Akadeemia on ettevõtete ja organisatsioonide juhtimis- kompetentside arendusprogramm, kus osalevad ettevõtted, kes tahavad oma tegevuse kestlikumaks muuta. Juunikuu alguses diplomeeriti Äripäev pidulikult Roheakadeemia 4. lennu läbimise puhul.

Teiste seas osalesid programmis veel näiteks Neste, Verston, Viru Keskus, Bigbank jt.

Koolitusprogramm kestis 9 kuud ning see sisaldas erinevaid loengud, treeningpäevi, 1,5 kuud väldanud disainsprinti ning hulganisti kodutöid, mis toetasid Äripäeva kestliku majanduse strateegiat kujundada. Äripäevas soovime võtta vastutuse enda kliimamõju eest ja püüdleme kliimaneutraalse ja kestliku majandamise poole. Usume, et meediaettevõttena saame läbi oma tegevuse toetada kõigi Eesti ettevõtete teekonda kestliku majandamise suunas.

Roheakadeemia käigus sündis Äripäeval kaks eesmärki – juurutada ettevõttes kestlikkuse põhimõtteid ja vastata Rohelise Kontori tingimustele, vähendades sealjuures enda jalajälge aastaks 2030 kaks korda. Teine eesmärk on seotud majandusuudiste lugejate ja klientidega. Meediaettevõttena saab Äripäev oma tegevuse kaudu toetada kõigi Eesti ettevõtete teekonda kestliku majandamise suunas.

Julgustame ja koolitame oma töötajaid jätkusuutliku mõtteviisi ja käitumise osas. Juhendame, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge, ja teeme koolitusi, mõistmaks keskkonnaalaseid riske ja nende vähendamist. Töötamise korraldamisel lähtume juba täna paindliku töötamise põhimõtetest, kuid soovime muutuda töökorralduslikult veelgi paindlikumaks. Kuidas me muudatused ellu viime, on veel planeerimisel.

Töökeskkonda kujundades võtab Äripäev arvesse töötajate heaolu ja kasutab säästvaid meetmeid nagu taaskasutamine, energiasääst, veekasutuse vähendamine, jäätmete sorteerimine jms.


Usume, et jätkusuutlikkusele keskendumine aitab meil hoida ja tööle meelitada kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, tugevdada oma brändi ja mainet ning olla jätkuvalt edukad.


Äripäeva äri sisuks on info ja teadmised, seega on meediaettevõtte mõju avalikkusele väga suur. Seetõttu on Äripäeva jaoks oluline, et valdaksime teemat üle keskmise hästi. Ettevõtjate teadlikkuse kasvu saab Äripäev tõsta tänu roheteemadele tähelepanu tõstatamisele – edulugude ja väljakutsete kajastamise kaudu uudisveebides ja raadios ning tänu probleemlugude üleskergitamisele uuriva ajakirjanduse kaudu.


Teadmiste kasvu selles valdkonnas toetavad Äripäeva raamatud, korraldatavad koolitused ja konverentsid, teabevara keskkond jpm. Kuivõrd ESG ja rohetemaatika, jalajälje mõõtmised jms toovad kaasa omajagu segadust, siis on Äripäeva ambitsioon kasutada ära enda tugevusi ning tuua sellesse valdkonda rohkem selgust ja läbipaistvust, viies läbi ettevõtete hindamisi, luues andmebaase ja andes välja sertifikaate.


Äripäeva Raadiol on juba valminud saatesarjad “Rohepöörde praktikud” ning “Jätkusuutlik ja roheline”, kus eri sektorite ettevõtjad jagavad enda kogemust, mis motiveerib kestlikult ja loodust säästvalt majandama, kuidas seda täpselt tehakse ning millised on plaanid tulevikuks.
Toimunud on mitmed edukad veebiseminarid ja tulemas Äripäeva Akadeemia koolitus teemal “ESG ja jätkusuutlikkuse teadlik juhtimine ettevõttes”. Samuti oleme välja töötanud e-koolituse “Roheoskused kontoritöötajale”, tänu millele on võimalik ettevõtetel teadlikkust roheteemadel töötajate seas kasvata. Äripäevas, Meditsiiniuudistes ja teemaveebides on loodud uudiste teemalehed Rohepööre. Oleme võtnud suuna, et erinevates segmentides rohetoodete arvu kasvatada.

Äripäevale on Rohetiigri Akadeemias osalemine olnud tõeliselt väärtuslik kogemus. See on andnud meie meeskonnale võimaluse avastada uusi ideid, arendada teadmisi ja oskusi ning luua olulisi sidemeid jätkusuutlikkuse ja keskkonnateadlikkuse valdkonnas.

Rohetiigri Akadeemia on loonud platvormi, kus meie töötajad saavad jagada teadmisi ja kogemusi teiste inspireerivate ettevõtjatega ning õppida parimatest praktikatest keskkonnasõbraliku äritegevuse edendamisel. Programmis osalemine aitab kaasa tuua positiivseid muutusi ettevõtte strateegias, protsessides ja kultuuris, pannes suuremat rõhku jätkusuutlikkusele ja keskkonnasõbralikkusele.