Äripäev müüs faktooringu ja ärilaenude maaklerplatvormi FURO08. november 2023

Äripäev AS müüs faktooringu ja ärilaenude maaklerteenust pakkuva Furo.ee portaali võrdlus- ja maaklerkeskkondi haldavale Võrdle.ee grupile.

Äripäeva Infopanga juhi Joonas Jõgi sõnul on maaklerärist väljumise põhjuseks suurema fookuse seadmine põhiäridele.

„Nägime, et meie peamiste ärisuundade kiire kasv seab meile teatavad piirangud Furosse suuremate investeeringute tegemiseks. Hea meel on selle üle, et Furo suutis igal aastal kasvunumbreid näidata nii käibes kui ka teenindatud klientide arvus ja jätkab tegevust tugevate võrdlusplatvormide võrgustikus.“

Võrdle OÜ on internetipõhiste võrdlusportaalide vordle.ee, furo.ee, elektrihind.ee, gaasihind.ee ja kindlustushind.ee haldaja. Laenumaakleri teenuseid on läbi võrdle.ee platvormi seni pakutud eraisikute väikelaenude suunal. Furo tegevuste ülevõtmisega laienetakse nüüd lisaks faktooringu ja ärilaenude valdkonda.

Võrdle grupi portaalide juht Birgit Jõgeva ütles, et nende kogemus võrdlusportaalide vedamisel tuleb nüüd suunata laenuturule.

Jõgeva sõnul on kõrgete intresside perioodil krediidiandjate vahel konkurents tihenenud ja pakkujaid on palju. “Näeme, et kõige keerulisem on orienteeruda väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kes kodupangast ei pruugi pakkumist saadagi. Usun, et saame paljudele ettevõtetele olla abimeheks laenupakkumiste võtmisel, et laenumaksed ja tingimused saaksid mõistlikud,“ sõnas Jõgeva.

Äripäev tõi maaklerportaali Furo turule 2020. aasta maikuus eesmärgiga suurendada pankadevälise ärilaenu turu läbipaistvust ja lihtsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete laenuprotsessi. Tänaseks pakub Furo platvormil finantseerimislahendusi üle 20 finantsettevõtte ja senise tegevusaja jooksul on finantseeritud kokku enam kui 400 ettevõtet.