Äripäevas töötavad inimesed, kes jagavad ühiseid põhiväärtusi. Inimesed, kes usuvad, et vabal sõnal on kriitiline roll demokraatia kestmisele, aga ka majandusele. Me teame, et mida avatum on Eesti, seda õigemaid valikuid juhid langetavad ja seda paremini kogu Eestil läheb. Me usume liberaalsesse maailmavaatesse ja isikuvabadustesse. Me usume erakapitali, turumajandusse ja konkurentsi edasiviivasse jõudu.
Äripäeva mitusada inimest kuuluvad Eesti paremate sekka, alates ajakirjanikest, müüjatest, ürituste korraldajatest kuni andmehalduriteni välja. Me sobime sulle, kui oled tulemusele orienteeritud, ei karda Excelit ega oma arvamust avaldada ning pead samal ajal lugu suhtlemisest, fun'ist ning heast atmosfäärist. Seda kõike saad sa siin kuhjaga. Sotsiaalne kapital selle peale.

Meie väärtused

Põhiväärtuste sõnastamisel saime inspiratsiooni J. Collinsi raamatust „Loodud kestma”, mis näitas, et pikka aega edukad olnud firmad olid oma väärtused enamasti kirjalikult sõnastanud, teinud seda lühidalt ja nende väärtuste sisu polnud aastakümnete jooksul aktuaalsust kaotanud. Meie väärtused olid seni aga sõnastatud kümnekonna sõnapaari abil, mille mõisted osalt kattusid. Kontsentreerides olemasoleva rõhutame nelja asja. Juhindume ettevõtliku inimese huvidest Sotsioloogide kinnitusel on igas ühiskonnas ligikaudu 10% inimesi, kes kutsuvad esile muutusi ja veavad teisi eest. Kõigis oma tegevustes oleme pühendunud informatsiooni pakkumisele just neile. Usume piiritult, et üksikisiku vabadused loovad aluse edukale ühiskonnale. Seisame ausa ja kartmatu vaba ajakirjanduse eest Täidame ühiskonna valvekoera rolli ja ei lähe kunagi kompromissile lugeja huvi suhtes. Avaliku huvi teenimisele oleme pühendunud kogu hingega. Igaüks meist. Oleme siirad ja hoolivad Nii omavahelises firmasiseses suhtluses kui ka kliendisuhetes väljendume otsekoheselt, ei keeruta, kuid hoolime seejuures oma partnerist. Oleme avatud ja sallivad. Siiralt! Väärtustame töötaja ettevõtlikkust Tahame organisatsioonina olla uuendusmeelne, kiire, terav. Oleme valmis võtma vastutust ja tegema veidi enam kui oodatud. Igalühel meist peab olema võimalus ise ette võtta. Võimalus saavutada ja areneda.

Organisatsioon ja inimesed

Äripäev on ebatavaline ettevõtte, mis koosneb 40-50st suure otsustusõigusega üksusest, kes teevad omavahel tulemuslikku koostööd. Organisatsiooni sees oleme rõhutanud ausust ja vastastikust lugupidamist. Kujundades firma kultuuri, panime kirja ja seletasime tänaseks tavateadmiseks kujunenud mõisted nagu ajakirjanduseetika ja ettevõtlikele inimestele suunatuse. Mõni aasta hiljem läksime me teadlikult üksusjuhtimisele, mille tulemuste üle on meil täna põhjust uhke olla. Äripäev on kujunenud Eesti juhtivast majandusajalehest mitmekesiseks juhtidele ja ettevõtlikele inimestele suunatud toodete ja teenuste pakkujaks. Saavutatu hoidmiseks ja hoogsaks arenguks on meil vaja väga hästi toimivat organisatsiooni ning selle võti on suurepärased töötajad, keda liidab tugev võtmeisikute võrgustik. Meie organisatsioonist rääkides kasutame kõige sagedamini sõna koostöövõrgustik. Soovime, et kõik meie töötajad veaksid kogu jõu ja kindla käega üht vankrit! Koostöövõrgustik aitab meil muuta otsustusprotsessid igal tasemel kiiremaks ja tulemuslikumaks. Pakume andekatele inimestele võimalust eneseteostuseks ja oleme nii tööandjana atraktiivsemad. Töö on põnevam ja vastutus esmatasandil suurem. Igaühe panusest sõltub, kas koostöö erinevate üksuste vahel oleks ladus ning sünergiate leidmine eri üksuste vahel oleks loomulik. Meie ettevõte on kui üksikutest töögruppidest ja inimestest koosnev, kuid ühtsena toimiv ja tegutsev organism. Vaata täiendavat infot Äripäeva infopangast

Äripäeva juhid

Oleme sõnastanud Äripäeva üldjuhtimise eesmärgina luua visioon ettevõtte arengule ja töökeskkond, kus andekad inimesed saaksid seda visiooni parimal moel ellu viia. Suur osa igapäevastest juhtimisotsustest tehakse pea 40 üksusejuhi poolt. Firma tasandil koordineerivad üksuste tööd 13 kogenud juhti.
 • Igor Rõtov

  peadirektor

 • Toomas Truuverk

  peadirektori asetäitja

 • Meelis Mandel

  Äripäeva peatoimetaja

 • Aivar Hundimägi

  Äripäeva peatoimetaja asetäitja

 • Juhan Lang

  Äripäeva investeerimisvaldkonna juht

 • Mari Kõlli

  arendusdirektor

 • Erika Truuverk

  müügidirektor

 • Liivi Kedelauk

  teabekirjastuse direktor

 • Rain Väät

  ajakirjade vastutav väljaandja

 • Kerttu Metsar

  Digiäri arendusjuht

 • Toomas Jõgi

  IT ja haldusjuht

 • Joonas Jõgi

  Infopanga juht

 • Keit Ausner

  Turundusjuht

Peaga töötajad

Äripäeva suurim väärtus on siin töötavad andekad ja võimekad inimesed, keda ühendavad ühised väärtused ja eesmärgid, ettevõtlikkus ja koostöötahe. Oleme nn teenussektori ettevõte, kus väärtust loovad meil töötavad inimesed. Tihti ütleme enda kohta – Äripäevas töötavad peaga töötajad! Meie tänaseid ja tulevasi töötajaid puudutavad põhimõtted ja kokkulepped on koondatud kahte dokumenti: Personalipoliitika ja Äripäev on töötajasõbralik ettevõte

Edukas ja läbipaistev

Äripäev ei ole börsiettevõte. Vastupidi, meie omanik on 200-aastase meediaäri kogemusega Bonnieri perekond. Kuid lähtume meid kui ettevõtet puudutava informatsiooni avaldamisel avalikele ettevõtetele omastest kõrgetest standarditest. Tahame olla läbipaistev ettevõte nii oma töötajate kui ka avalikkuse jaoks. Ja me usume, et läbipaistvus ning edukus on omavahel tihedalt seotud.