Sisu kasutusõigused

Veebisaidi sisu andmekaeve ja kasutusõigused

Tekst, graafika, pildid, veebidisain, heli ja mis tahes muu selle veebisaidi sisu on kaitstud autoriõigusega. Äripäev jätab endale kõik õigused sisule, sealhulgas õiguse lubada või mitte lubada sisu kasutamist teksti- ja andmekaeve eesmärgil (viide Eesti autoriõiguse seaduse § 192 ja DSM-direktiivi artiklile 4).
Täiendavaks selgituseks, et ärilisel eesmärgil ei ole ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta lubatud käesoleva veebisaidi sisu kasutada ega hõlbustada kasutamist ega lubada kasutamist. See hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult, sisu kraapimist või reprodutseerimist, muutmist, sellest kogumike või väljavõtete tegemist, teksti ja andmete koondamist, analüüsi või kaevandamist.

Mitte-ärilistel eesmärkidel päevakajalise sisu refereerimine on lubatud viisil, kus kättesaadavaks tehakse:

  • Artikli sisu on esitatud maksimaalselt kolme lause ulatuses
  • Osundatakse teose metainformatsioonile (minimaalselt pealkiri, autor, väljaanne)
  • Refereeritud osa järel viidatakse aktiivse lingiga teose avaldamise kohale originaalkanalis

Küsimuste korral saate lisainfot [email protected].